BRA Matvanor

 

  • Vi skapar maten med kärlek och omtanke, vår höga kompetens och miljömedvetenhet ska påverka människor till det medvetna valet.

 


Vad är bra matvanor?

I begreppet matvanor ingår:

1. Hygien – tvätta händerna före och efter måltid.

2. Bordsskick.

3. Att prova allt som serveras.

4. Att i möjligaste mån äta på regelbundna tider.

Hur kan vi påverka? 

Genom goda matvanor och fysisk aktivitet kan vi påverka inlärning och prestationer bland barn och ungdomar.
Men maten är också en källa till glädje och välbefinnande.
Vi vill inte bara leverera maten utan även skapa bättre förutsättningar för godare matvanor.

 

Resultat 

Positiva effekter vid fysisk aktivitet och bra matvanor, förutom alla hälsoaspekter är att vi får bättre sömn, ökad motståndskraft mot sjukdomar, ökat självförtroende, bättre humör, mera energi, bättre förmåga att hantera stress och mycket mera.

Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller barnens mat.

1. Se till att barnen får bra och näringsriktig mat.
2. Att ge barnen bra matvanor.

För att barnen ska få bra matvanor
behöver de vuxna förebilder med positiva attityder till mat,
då lägger man grunden till ett rikt matliv.
Lär sig barnen från början att uppskatta hälsosam mat är förutsättningarna
för god hälsa under resten av livet större.

 


Vi på Happy Food har som målsättning att tillaga god,
näringsriktig och säsongsanpassad mat.

 

 

Våra prioriteringar är i första hand närproducerat
( inom mälardalen och/eller inom 25 mil) och
i andra hand KRAV/ekologiskt/MSC, minst 50%.

Vi följer årstiderna i våra val av produkter och därmed också i våra menyer.
Vår mat är näringsvärdesberäknad och
vi har använt oss av ett kostprogram som heter MASHIE,
det programmet är baserat på data från Livsmedelsverket och
DABAS (producenternas egna beräknigar).

För att minska koldioxid utsläppen har vi få leveranstillfällen till oss,
och samordnade transporter från oss i egen miljömärkt transportbil.

 

 

Källa: ”Mat för små barn”, Livsmedelsverket.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies. Lär mer i vår integritetspolicy.