Villkor

 

1. Allmänt om tjänsten

HPY-Food AB (”Happy Food”) har som mål att leverera goda, näringsriktiga, varierade och miljövänliga färdiglagade maträtter, där kunden själv står för inköp och tillagning av maträttens kolhydratskälla, till exempel potatis, ris, matvete eller bulgur.

Tjänsten är en prenumerationstjänst för färdiglagad mat med utan bindningstid (”Matkassar”).
Dessa avtalsvillkor (”Avtalsvillkoren”) gäller för beställning av Matkassen.

För närvarande omfattar Matkassen fyra-tre (4-3) olika maträtter med portioner för fyra (4) personer eller två (2) personer (”Matkassen”). Önskar Kunden avboka en enskild leverans, pausa prenumerationen tillsvidare eller avsluta prenumerationen, ska Kunden göra detta senast fem(5) dagar före en planerad leverans enligt p 8 nedan.

Den som har fyllt 18 år och har rätt att ingå avtal kan, genom att registrera sina uppgifter på www.happyfood.se (”Hemsidan”), bli kund (”Kund”) hos Happy Food. Genom registreringen intygar Kunden att förutsättningarna för registreringen är uppfyllda, att Kunden accepterar Avtalsvillkoren samt personuppgiftsbehandling enligt Avtalsvillkoren.

Vid registreringen väljer Kunden vilken Matkasse (för 2 eller 4 personer) samt övrig produkt denne önskar beställa. Kunden åtar sig därmed att ta emot och betala för löpande leveranser av Matkassen med den frekvens som anges vid valet av produkt. För information rörande Matkassen hänvisas Kunden till den informationen som finns tillgänglig på Hemsidan.

2. Matkassens innehåll

Happy Food strävar efter att tillhandahålla miljövänliga maträtter med ett smakrikt, varierande och näringsriktigt innehåll.

Happy Food levererar inte Matkassen eller produkter vilkas innehåll anpassats efter särskilda behov, t.ex. köttfria eller där hänsyn tas till allergier eller livsmedelsöverkänslighet. Kunden ansvarar för att denne tar del av varje Matkasse eller produkts innehåll och att detta överensstämmer med Kundens behov och önskemål.

3. Leverans

3.1 Leveranssätt

Leverans av Matkassen sker antingen till den leveransadress som Kunden har angett vid registreringen eller genom att Kunden hämtar Matkassen från Happy Foods produktionskök eller önskat upphämtningsställe. Adress och öppettider till produktionsköket eller upphämtningsställe återfinns på Hemsidan.

Matkassen levereras i en obruten kylkedja, vilket innebär att den hålls kyld under hela transporten.

3.2 Tid för leverans

Tid för leverans eller avhämtning framgår på Hemsidan i samband med övrig information om Matkassen. Leveranstiden kan variera med hänsyn till leveransområde.

Vid oförutsedda händelser och/eller besvärliga väderförhållanden, vilka avsevärt försvårar eller försenar leveransen, kan Matkassen komma att levereras efter utsatt tid. Såsom oförutsedda händelser ska anses bl a trafikstörningar, haveri av egendom eller system som används för Matkassens distribution, sjukdom eller liknande omständigheter vilka Happy Food saknat möjlighet att råda över eller annars haft skäl att förutse.

3.3 Om leverans inte kan ske eller leverans ställs in

Om inte Kunden har möjlighet att ta emot Matkassen när den ska avlämnas skickar transportören ett sms till det mobiltelefonnummer som Kunden har uppgett vid registreringen på Hemsidan, därefter återtransporteras matkassen till Happy Foods produktionskök och Kunden får själv hämta Matkassen. Adress och öppettider till produktionsköket återfinns på Hemsidan.

Happy Food förbehåller sig rätten att ställa in leverans av Matkassen om Happy Food bedömer att antalet kunder i det specifika leveransområdet är alltför litet eller på annat sätt otillräckligt. Happy Food har också rätt att ställa in leveranser under sommaren eller under längre helger. Happy Food förbehåller sig också rätten att inställa leveranser om det föreligger omständigheter som förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar leveransen. Såsom befriande omständighet ska anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, besvärliga väderförhållanden, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.

För det fallet att Happy Food ställer in en eller flera leveranser meddelas Kunden detta snarast möjligt via sms, mejl eller telefonsamtal.

Om Happy Food har valt att ställa in leverans av Matkassen sker ingen efterleverans. Ifall Kunden har erlagt betalning för leveransen sker, som enda ersättning för den uteblivna leveransen, kreditering av leveransbeloppet.

4. Betalningsvillkor

Betalning sker genom debitering av kontokort. Debitering av beloppet sker under leveransdagen.

För betalning krävs att Kunden registrerar ett kontokort på Hemsidan.

5. Kreditkontroll och förskottsdebitering

Happy Food förbehåller sig rätten att kontrollera Kundens personuppgifter och att genomföra en kreditupplysning. Om resultatet av kreditupplysningen indikerar en förhöjd kreditrisk förbehåller sig Happy Food rätten att reservera belopp för Matkassen och produkter som Kunden beställt vid registreringen via Hemsidan eller att inte acceptera registreringen. Om registreringen inte accepteras har inget avtal ingåtts.

6. Reklamationer

Eventuella reklamationer anmäls av Kunden snarast möjligt, dock senast inom sju (7) dagar efter leverans. Kunden kan genomföra reklamation genom att ringa eller mejla till Happy Foods kundtjänst. Efter granskning och godkännande av reklamationen ersätter Happy Food Matkassens värde genom reglering på nästkommande debitering.

7. Kundens personuppgifter

Happy Food samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att fullgöra leveranser samt att kommunicera med Kunden kring Happy Food och dess tjänster och produkter via telefonsamtal, mejl, post samt sms. Som registrerad användare godkänner Kunden att Happy Food kan komma att kommunicera med Kunden via Kundens lämnade kontaktuppgifter kring Happy Foods produkter och tjänster på obestämd tid till dess att Kunden aktivt avsäger sig fortsatt kommunikation. Happy Food lämnar endast ut personuppgifter till tredje part i den mån det är nödvändigt för att fullgöra leverans av Happy Foods produkter (gäller primärt samarbetspartners som budfirmor och liknande). Happy Food säljer inte personuppgifter till tredje part. Betalningsuppgifter med Kundens kortnummer sparas eller hanteras aldrig på Happy Foods servrar.

Kunden ansvarar för att personuppgifter som Kunden lämnat till Happy Food, såsom postadress, mejladress, telefonnummer eller portkod, är korrekta. Detta i syfte att Happy Food ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalsvillkoren. Happy Food ansvarar inte skador eller kostnader som uppstår till följd av inaktuella eller felaktiga personuppgifter.

Eventuell förändring av personuppgifter som Kunden önskar genomföra görs antingen via Hemsidan, genom att Kunden loggar in med de uppgifter som denne erhöll vid registreringen, eller genom kontakt med Happy Foods kundtjänst via mejl eller telefonsamtal.

8. Ändring eller avslut av Matkassen och avtalet

Kunden äger rätt att avboka enskild leverans, pausa prenumerationen tillsvidare eller säga upp Avtalet via hemsidan. Detta måste dock göras senast fem (5) dagar före nästa planerade leveransdatum. Vid avbokning som görs senare än fem (5)dagar före planerad leverans debiteras Kunden för leveransen.

Happy Food äger rätt att göra ändringar beträffande Avtalsvillkoren, Familjelådans pris och/eller innehåll, vad gäller prishöjning dock maximalt en gång per kvartal. Kunden meddelas eventuella ändringar via mejl utifrån de uppgifter som Kunden lämnat vid registreringen minst fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft.

Happy Food äger rätt att när som helst avsluta en prenumeration. Om Happy Food avslutar en prenumeration blir Kunden informerad via mejl minst åtta (8) dagar före planerad leverans.

9. Eventuella tilläggsprodukter

För eventuella tilläggsprodukter så som basvaror, grönsaksblandningar och kolhydratprodukter som Happy Food erbjuder gäller villkoren i detta avtal. Tilläggsprodukter som Happy Food för närvarande erbjuder framgår av Hemsidan.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies. Lär mer i vår integritetspolicy.